[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.57

E-News,E-Network

 

ข้อมูล และแบบฟอร์มต่าง ๆ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
แนวทางและขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิงศพ
หลักเกณฑ์และแนวทาง แบบคำร้อง การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
ปีการศึกษา 2555
แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
แบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7127)
ใบสมัครสมาชิก กบข.
(บรรจุใหม่)
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของลูกจ้าง
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
แบบใบลาพักผ่อน
แบบคำร้องขอย้าย
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด
แบบหนังสือยินยอมการย้ายสับเปลี่ยน
หนังสือรับรองเงินเดือน
คำขอมีบัตรประจำตัว
แบบขออนุญาตไปราชการ
แบบใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบใบนำฝากเงิน Pay-in Slip
แบบใบสำคัญรับเงิน
 
 
พยากรณ์อากาศ
 
ค้นหาจาก google
ราคาน้ำมัน
 


  


ข่าว สอบ ผอ. รอง ผอ. โรงเรียน
[ 24/ก.พ./2558 ] ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ( 2362 / ) โดย admin
[ 6/ก.พ./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา (กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์) ( 1399 / ) โดย MathaYom
[ 21/ม.ค./2558 ] ใบสมัครรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษ ปี 2558 ( 883 / ) โดย mathayom
[ 19/ม.ค./2558 ] การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.18 ( 2861 / ) โดย suchat
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
[ 26/ก.พ./2558 ] แผนที่โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคาร ( 141 / ) โดย admin
[ 25/ก.พ./2558 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ( 1281 / ) โดย admin
[ 9/ก.พ./2558 ] รายละเอียดกลุ่มวิชาและสาขาวิชาเอกที่จะสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ( 2208 / ) โดย mathayom
[ 9/ก.พ./2558 ] ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ.2558 ( 2444 / ) โดย mathayom
ข้อมูล รายละเอียด สอบครู 1/2557
[ 12/ก.พ./2558 ] เรียกบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 10 ( 596 / ) โดย mathayom
[ 22/ม.ค./2558 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 8 ( 969 / ) โดย mathayom
[ 26/พ.ย./2557 ] ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ( 564 / ) โดย mathayom
[ 21/พ.ย./2557 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ( 303 / ) โดย mathayom
[ 18/พ.ย./2557 ] เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่6/2557 (เพิ่มเติม) ( 1504 / ) โดย mathayom
[ 17/พ.ย./2557 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ( 504 / ) โดย mathayom
[ 29/ก.ย./2557 ] การเรียกบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 6 ปี 2557 ( 1513 / ) โดย Mathayom
[ 1/ก.ค./2557 ] เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4/2557 ( 2351 / ) โดย mathayom
[ 11/มิ.ย./2557 ] เรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (รอบที่3) ( 1918 / ) โดย mathayom
[ 26/พ.ค./2557 ] หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย (ว.20/2548) ( 881 / ) โดย suchat
enews
ข่าววิทยฐานะ เขต 18
15 โดย : mathayom
15/พ.ค./2557     
4 stars ( 4 / 6 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญและชำนาญการพิเศษ ( 2873 / )
    การขอรับวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
7 โดย : mathayom
7/ก.พ./2557     
5 stars ( 5 / 5 )
การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( 4783 / )
    การส่งผลงานวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ อ่านต่อ....
ประชาสัมพันธ์ การประชุม อบรม สัมมนา
[ 27/ก.พ./2558 ] การคัดเลือกครูต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศรวรรษที่ 21 ( 18 / ) โดย admin
[ 27/ก.พ./2558 ] ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ( 23 / ) โดย admin
[ 27/ก.พ./2558 ] เชิญเข้าร่วมการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 16 พ.ศ.2558 ( 11 / ) โดย admin
[ 26/ก.พ./2558 ] ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ( 18 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง กลศาสตร์ ไฟฟ้า และความร้อน ระดับชั้นมัธยมศึกษา : ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course on Mechanics, Electricity and Heat) ( 17 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง คลื่น และฟิสิกส์ยุคใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ความเข้าใจที่ถูกต้อง (Teacher Short Course on Waves & Modern Physics) ( 12 / ) โดย admin
[ 24/ก.พ./2558 ] ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ( 30 / ) โดย admin
[ 12/ก.พ./2558 ] การจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย อุทธรณ์ และวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 108 / ) โดย admin
[ 11/ก.พ./2558 ] การจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) ( 44 / ) โดย admin
[ 3/ก.พ./2558 ] ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง สรรพวิธีสร้างสีสันการสอนภาษาไทย ( 83 / ) โดย admin
ข่าวการจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา
[ 2/ก.พ./2558 ] ประกาศขายอาคารบ้านพักครู อาคารห้องน้ำ จำนวน 4 รายการ ( 109 / ) โดย admin
ข่าวสพฐ.
ข่าวครูไทย

ทำเนียบบุคลากร
นายสมศักดิ์ ทองเนียม
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ปฏิทินกิจกรรม


มีนาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

สมัครลงทะเบียนเรียน UTQPlus

คลังรูปภาพ
onlineIMG_6686.JPG
 
onlineIMG_6685.JPG
 
enetwork
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 24/ต.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 7 IP
ขณะนี้
7 คน
สถิติวันนี้
32 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
คน
สถิติเดือนนี้
32 คน
สถิติปีนี้
35788 คน
สถิติทั้งหมด
214299 คน
IP ของท่านคือ 54.227.49.201
(Show/hide IP)